Disclaimer

1 – Inhoud van de online informatie

De auteur neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de getoonde informatie. Aansprakelijkheid tegen de auteur, door materiele of immateriele schade, die door gebruik of door niet gebruik van van de aangeboden informatie, hetzij door foutief gebruik van deze informatie of door onvolledige informatie veroorzaakt, is uitgesloten, zover de auteur geen grove nalatigheid te verwijten valt. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn niet aan rechten verbonden. De auteur behoud zich het recht om delen van pagina’s of gehele pagina’s zonder vooraankondiging te wijzigen, vervolledigen, verwijderen of tijdelijk te blokkeren of definitief te plaatsen.

2 – Verwijzingen en link

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internet pagina’s (‘links’), die buiten de verantwoording van de auteur liggen,  kan alleen aansprakelijkheid worden toegekend in het geval de auteur van de inhoud kennis heeft genomen en het hem technisch mogelijk gemaakt wordt het gebruik, in het geval er sprake is van een inhoud die in strijd is met de wet, te beperken of te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip dat deze pagina tot stand is gekomen geen illegale inhoud op de verwezen pagina’s aanwezig was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de verwijzingen naar andere pagina’s heeft de auteur geen invloed. Derhalve distantieert de auteur zich uitdrukkelijk van de inhoud en verwijzingen die nadien zijn gewijzigd. Dit geldt voor alle binnen de pagina geplaatste verwijzingen, gastenboeken, forums en mailingslijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schades, die door gebruik of door niet gebruik van de informatie ontstaan, is alleen de aanbieder van deze pagina verantwoordelijk, waarnaar verwezen is.

3 -Auteursrecht en trademarks

De auteur streeft ernaar, alle publicaties die voorzien zijn van auteursrechten op afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten in acht te nemen, of gebruik te maken van licentie vrije afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten.
Alle binnen deze pagina gebruikte of benoemde trademarks en logo’s behoren toe aan de rechtmatige eigenaar. Alleen door het gebruik of benoemen van trademarks of logo’s mag niet geconcludeerd worden dat deze trademarks of logo’s niet door derden beschermd worden!
Copyright geldt voor al het geplaatste door de auteur zelf. Verveelvuldiging op welke wijze dan ook van afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4 – Privacy beschreming

In zoverre op deze pagina de mogelijkheid bestaat persoonlijke of organisatie gegevens in te voeren (e-mail adres, namen, adressen enzovoort), worden deze gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker van deze pagina. De invoer van deze gegevens valt onder privacy bescherming. Dit houdt in dat deze gegevens slechts voor intern gebruik bedoeld is en nimmer verstrekt wordt aan derden.

5 – Rechtstoekenning van deze disclaimer

Deze disclaimer is als onderdeel op elke pagina van deze website van toepassing. In het geval dat formuleringen of delen van de teksten niet conform de actuele wetgeving zijn, blijven de overige delen van dit document van toepassing.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *